Výroční zpráva společnosti Silnice LK

Pro společnosti Silnice LK, která v Libereckém kraji zajišťuje údržbu komunikací jsem realizoval výroční zprávu za rok 2016. Proti předchozím rokům jsme přepracovali strukturu výroční zprávy a ve spolupráci s grafikem připravili nový vzhled.

Výroční zpráva ke stažení:

Silnice LK - náhled

 

 

 

 

 

Grafika: Miloslav Heřmánek