Reference

Tomáš Kaliba, Project Executive, Raul s.r.o.

„Kalendář Jizerské 50 na počest 50. výročí byl krásný nápad, na kterém byla radost s panem Tomášem spolupracovat. Věřím, že výsledek této práce ocení nejen obdarovaní krajským úřadem, ale také všichni závodníci 50. ročníku, kteří obdrží upravenou verzi od února 2017 do února 2018 ve startovních balíčcích.“

Tomáš Vacek, Graphic Vacek, www.tomvacek.cz

„Sdílím ten názor, že začínáme žít v době postfaktické, kde vítězí emoce a pravdu má ten, kdo má nejvíce lajků. Nepřehledné úřednické reporty tomuto negativnímu stavu nahrávají a lidé (voliči), kteří chtějí fakta, se musejí brodit nekonečným balastem informací. Na panu Tomášovi oceňuji, že to chce dělat jinak. Snaží se informace polidštit, zpřehlednit, udělat pochopitelnější a zapamatovatelnější. Vážím si toho, že mu v tom mohu být nápomocen.“