Aperta – firemní workshop

Pro klienta, vzdělávací organizaci Aperta byl připravený dvoudenní workshop, jehož cílem bylo ověření si, jak vedení společnosti a její zaměstnanci vnímají svoji společnost na trhu, konkurenci, jak si myslí, že Apertu vnímá okolí. 

Workshop byl rozdělen do tří fází.

1. fáze – Otázky a odpovědi
  • Rozděleno sekcí – Moje firma, marketing, značka, firma versus klient, firma versus konkurence, komunikace, budoucnost
  • Celkem bylo vedení společnosti a všem zaměstnancům položeno 35 otázek
2. fáze – Poptávkové šetření u firmy a konkurence
  • Cílem druhé fáze bylo srovnání nabídek na školení středního managementu pro „nově vznikající výrobní závod“. Osloveny byly kromě Aperty 3 další největší konkurenti v regionu.
3. fáze – Společné vyhodnocení
  • Poslední fází celého projektu bylo vyhodnocení odpovědí a jednotlivých poptávek.
Ukázka prezentace

Aperta - prezentace 7 Aperta - prezentace 6 Aperta - prezentace 5 Aperta - prezentace 4 Aperta - prezentace 3 Aperta - prezentace 2 Aperta - prezentace 1