Tvorba loga: Spirála Turnov

Pro nově vzniklý projekt v Turnově s Názvem Spirála Turnov jsem vytvořil logotyp.

Spirála

je rovinná křivka, která představuje trajektorii bodů pohybujících se po přímce podle daného pravidla, zatímco přímka se otáčí konstantní rychlostí kolem pevného bodu.

Vyjadřuje dynamiku, pohyb a zároveň preciznost, jednoduchost. Tyto hodnoty jsou pro organizaci Spirála Turnov, s.r.o. charakteristické. Proto se je snažila zhmotnit pomocí dynamického loga evokující prostor doplněného o jednoduchý a čistý font textové části.

Organizace Spirála Turnov, s.r.o. považuje vlastní identitu za velmi významnou a hodlá ji neustále rozvíjet a podporovat.

Vize

Jsme neustále v pohybu a směřujeme k tomu, abychom se stali respektovanou a významnou organizací v regionu, která obohatí pracovní i kulturní život města a zlepší pracovní kulturu ve městě Turnov a okolí.

snimek-obrazovky-2016-12-20-v-15-52-11